PÓŁKOLONIE SPORTOWE 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------

Z powodu zbyt małej frekwencji półkolonie zostały odwołane.