Prowadzący zajęcia: mgr Sławomir Grzeszczak absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instruktor Polskiego Związku Tenisa, od 1990 roku prowadzący Szkołę Tenisa Ziemnego SMECZ

Doświadczenie zawodowe:

Założenia programowe: